Czym jest DALL-E 2 i jak działa?

Świat technologii rozwija się każdego dnia, umożliwiając tym samym wielu ludziom tworzenie technologii, która odpowiada na ich konkretne potrzeby, a także pragnienia. A to, w czym technologia ostatnio przoduje, to przede wszystkim replikowanie ludzkich zachowań. Niektórzy uważają, że nawet takie zachowanie jak tworzenie sztuki jest całkowicie ludzkie. W związku z tym Dall-E 2 jest to program, który właśnie to potrafi, a Ty mogłeś widzieć już jedną lub też więcej jego kreacji krążących po internecie Chcesz wiedzieć więcej o Dall-E 2 i jego efektach? Warto więc zapoznać się poniżej z artykułem.

Co to jest DALL-E 2?

DALL-E 2 to przede wszystkim system sztucznej inteligencji, który może tworzyć realistyczne obrazy czy też grafikę 3D na podstawie opisów tekstowych. Opracowany został przez OpenAI. DALL-E 2 jest następcą oryginalnego projektu DALL-E. Może generować obrazy przy użyciu światła, ciemności, koloru czy też tekstury; lub może tworzyć modele 3D ze specyfikacji tekstowych. Obrazy generowane przez DALL-E mogą również zawierać elementy statyczne, takie jak ludzie, zwierzęta, budynki czy też przedmioty. Może również tworzyć dynamiczne elementy, takie jak ruch, dźwięk i ogień.

DALLE 2 online. Jak działa tworzenie obrazów przez SI
DALLE 2 online. Jak działa tworzenie obrazów przez SI

DALL E 2 to inteligentny system komputerowy, który uczy się jak interpretować ludzki język i tworzyć realistyczne obrazy na podstawie tych informacji. Pierwsza wersja DALL E była robotem, który potrafił interpretować ludzką mowę i tworzyć realistyczne obrazy na podstawie tych informacji. System ten jest wykorzystywany w uczeniu maszyn interpretacji ludzkiego języka i tworzenia realistycznych obrazów na podstawie tych informacji. Wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do analizowania opisów tekstowych i tworzenia realistycznych obrazów wizualnych.

Sprawdź również jak działa sztuczna inteligencja

Dlaczego warto stosować DALL-E?

Jak zostało już wspomniane DALL E to sieć neuronowa wytrenowana przez OpenAI do generowania, tworzenia obrazów z tekstu. Łącząc niezwiązane ze sobą koncepcje, jest w stanie antropomorfizować zwierzęta czy też różne obiekty. DALL-E działa w połączeniu z CLIP, komputerowym systemem wizyjnym, który to został wydany przez OpenAI w zeszłym roku.

Sieć neuronowa przede wszystkim tłumaczy ludzkie słowa na swój własny język i w ten sposób po raz pierwszy tworzy z niego obraz. Yannis Daras, który jest doktorantem informatyki, opublikował przykład tego, co nazywa „własnym językiem sztucznej inteligencji”.

Interfejs Dall E generator jest dosyć prosty: znajduje się tam pole tekstowe, do którego można wkleić tekst, z przyciskiem do rozpoczęcia konwersji oraz obrazkiem tuż pod nim. Jak funkcjonuje DALL-E 2? Oprogramowanie wykorzystuje proces zwany 'dyfuzją’, który polega na budowaniu wzoru przypadkowych kropek i stopniowo przekształca je w obraz, jednocześnie tym samym rozpoznaje pewne aspekty tego wzoru.

DALL E image generator nie tylko można generować obiekty, ale algorytm może zrozumieć, jak obiekt jest widziany. Jeśli każesz mu stworzyć obraz oglądany pod pewnym kątem, to z dużym prawdopodobieństwem dostrzeże interesujące go obiekty.

DALL-E ai daje nam możliwość pokazania koncepcji, którą mamy w głowie. Dokładnie i szybko. Nie ma miejsca na nieporozumienia.

W związku tym DALL-E 2 umożliwia:

  • Tworzenie realistycznych i kontekstowych obrazów.
  • Generowanie obrazów wygenerowanych przez DALL-E lub załadowanych przez użytkownika z opisami w języku naturalnym.

W Jaki sposób używać DALL-E 2?

Aby korzystać z DALL-E 2 online, trzeba między innymi założyć konto i zgodzić się na podstawowe zasady obowiązujące w DALL-E 2. Przesyłając tekst do DALL-E 2 zgodnie z warunkami korzystania z DALL.E 2 (zwanymi potocznie Regulaminem), zgadzasz się na używanie programu (OpenAI). 

Warto podkreślić, że nawet jeśli z utworzonego tekstu powstaną wyjątkowe grafiki, autor tekstu nie jest właścicielem/posiadaczem praw autorskich do grafiki; możliwość wykorzystania grafiki przez kogoś innego niż autor tekstu nie jest wykluczona.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, utwór autorski w rozumieniu ustawy o prawie autorskim odnosi się do wytworu będącego działalnością człowieka. Dlatego też grafiki tworzone przy użyciu systemów AI nie są uznawane za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, a tym samym nie przysługuje im ochrona gwarantowana przez to prawo.

Samo działanie DALL-E 2 jest proste. Wprowadzasz opis o długości do 400 znaków, a kreator SI generuje dany obraz. Jednak warto zaznaczyć, że jeśli ktoś kiedyś eksperymentował z generatorami sztuki AI, to prawdopodobnie zauważył, że kiedy pisze pierwszy tekst, który przychodzi mu głowy, wyniki mogą być nieco dziwne. Jednak poręczna książka Guya Parsonsa DALL E 2 oferuje teraz porady, jak formułować podpowiedzi, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty. Podręcznik DALL-E 2 to przede wszystkim inspirujące źródło wizualne i zawiera wskazówki, jak w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego generatora grafiki AI, którym jest DALL-E 2.

DALLE 2 online. Jak działa tworzenie obrazów przez SI
DALLE 2 online. Jak działa tworzenie obrazów przez SI

Najważniejsze zalety systemy DALL-E 2?

Nowo opracowany Dall-E 2 może przede wszystkim tworzyć wysokiej rozdzielczości „obrazy” i „diagramy” używając jedynie prostych komend pisemnych. Zaletą tego narzędzia jest to, że płynnie reaguje również na niewielkie zmiany w danych wejściowych i może tym samym obsługiwać bardzo złożone i abstrakcyjne zapytania.

Możliwe jest również rozszerzenie gotowego obrazu poprzez dodanie elementów, a także przetworzenie wyglądu w celu dostosowania do aplikacji. Wszystko opiera się na zasadzie prostych komend tekstowych, które mogą być wprowadzane przez osoby zupełnie nieobeznane z działaniem nowoczesnych systemów AI.

Zobacz także jaka jest historia sztucznej inteligencji

DALL-E 2- Podsumowanie

DALL-E to system uczenia maszynowego, który może tworzyć realistyczne obrazy z opisów tekstowych. DALL-E ai można zaprogramować do tworzenia szerokiej gamy stylów artystycznych. DALL E jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim.

DALL E generuje obrazy na podstawie fraz wprowadzonych przez użytkownika. Ten generator pozwala użytkownikowi wpisać krótką frazę, a sztuczna inteligencja przekształca ją w obraz. DALL-E 2 online współpracuje z gotowymi bibliotekami obrazów. Algorytm otrzymuje mnóstwo otagowanych obrazów i tworzy nowe grafiki na podstawie tego, co już zna. Konkurentem DALLE jest Midjourney, którego działanie opisywaliśmy już we wcześniejszym materiale.

Press ESC to close