Co to jest sztuczna inteligencja? Definicja sztucznej inteligencji

Od wielu lat tysiące naukowców każdego roku zastanawiało się czy możliwe jest stworzenie urządzeń obdarzonych inteligencją. Próbowano stworzyć komputery i maszyny, które będą zdolne do naśladowania cech charakterystycznych dla ludzkiego umysłu i wykażą zdolności rozwiązywania problemów, a nawet podejmowania decyzji. W końcu po długim czasie prób i błędów udało się opracować coś, co możemy określić jako AI – sztuczna intencja. Co to jest AI? Czym jest sztuczna inteligencja? Na to pytanie odpowiemy w niniejszym artykule.

AI – co to znaczy? Artificial intelligence – co to takiego? – wyjaśnienie pojęć

Co oznacza skrót AI? Skrót AI oznacza w języku angielskim właśnie artificial intelligence. Zwrot ten tłumaczymy na język polski jako „sztuczna inteligencja”. Termin ten jest wieloaspektowy i określa aplikacje wykonujące złożone zadania, które są w stanie zastąpić ludzi i wykazać się w tym szeroko pojętą inteligencją np. komunikując się online z klientami lub nawet rozgrywając turniej szachowy. Nazwę sztuczna inteligencja AI stosuje się jako nazwę alternatywną dla dyscyplin podrzędnych, do których zaliczyć można: samouczenie się maszyn, a także uczenie głębokie.

Sztuczna inteligencja – definicja

Jaka jest definicja sztucznej inteligencji? W ciągu dziesiątek lat próbowano zdefiniować sztuczną wielokrotnie. Najbardziej odpowiednia definicja AI została sprecyzowana w 2004 roku przez informatyka Johna McCarthyy’ego i brzmi ona następująco: „Jest to nauka i inżynieria tworzenia inteligentnych maszyn, zwłaszcza inteligentnych programów komputerowych. Jest ona związana z podobnym zadaniem wykorzystania komputerów do zrozumienia ludzkiej inteligencji, ale nie musi ograniczać się do metod, które są biologicznie obserwowalne”.

Co to AI? Definicja wskazuje na dziedzinę wiedzy, która obejmuje takie elementy jak sieci neuronowe i robotykę, skupiając się na tworzeniu modeli inteligentnych zachowań, a także programów komputerowych, które jak najwierniej oddadzą te zachowania. Wliczyć należy tutaj: uczenie maszynowe (machine learning), głębokie uczenie (deep learning) oraz uczenie wzmocnione (reinforcement learning).

Sztuczna inteligencja – co to?

Co to jest sztuczna inteligencja? A.I. – sztuczna inteligencja jest to temat obecny nie tylko w sferze naukowej, ale także publicystycznej a nawet politycznej. Najprościej mówiąc jest to inteligencja wykazywana przez urządzenia, jest przeciwieństwem inteligencji naturalnej obserwowanej u ludzi i pozwala maszynom pracować wydajnie, a nawet rozwiązywać różnorodne problemy. AI naśladując ludzką inteligencję jest w stanie nie tylko wykonywać zadania w sposób zbliżony do człowieka, ale także zbierać informacje, dzięki którym może usprawniać swoje działanie. Odpowiada to metodzie wychwytywania błędów, a następnie ich analizy i wyciągania wniosków, którą stosują ludzie w celu doskonalenia.

Sztuczna inteligencja nie ma jednak na celu zastąpienia ludzi przez systemy czy też maszyny. Jej głównym i nadrzędnym celem jest zwiększenie ludzkich możliwości oraz spotęgowanie efektów działań.

AI – co to jest

Rodzaje sztucznej inteligencji

Teraz kiedy już wiemy co to sztuczna inteligencja, możemy przyjrzeć się bliżej jej podziałowi. Wyróżniamy słabą sztuczną inteligencję oraz silną sztuczną inteligencję.

Słaba sztuczna inteligencja co to jest?

Słaba AI co to jest? Słaba AI (z ang. Week/Narrow Artificial Intelligence) określana jest także w języku polskim mianem wąskiej AI lub wąskiej sztucznej inteligencji i dominuje w ówczesnym świecie. Wykorzystywana jest ona jedynie do określonych zadań lub konkretnych typów problemów. 

Wąska AI, jak sama nazwa wskazuje posiada wąski przedział działania, jednakże potrafi go realizować na poziomie przewyższającym umiejętności człowieka. Możemy ją spotkać korzystając z automatycznych tłumaczy/translatorów, asystentów głosowych czy autonomicznych samochodów. Wąską sztuczną inteligencję wykorzystują w swoich produktach takie marki jak: Apple, Amazon, IBM czy Tesla.

Silna sztuczna inteligencja czym jest?

Silna AI co to takiego? Silna AI (z ang. Strong/General Artificial Intelligence) składa się z ogólnej sztucznej inteligencji (Artificial General Intelligence, AGI) oraz sztucznej superinteligencji (Artificial Super Intelligence, ASI). Ogólna sztuczna inteligencja mieści w sobie systemy inteligentne, które dysponują wszechstronną wiedzą, a także posiadają szeroko rozwinięte zdolności poznawcze. AIG potrafi myśleć samodzielnie a także wykonywać różnorodne zadania w sposób odpowiadający temu, który jest właściwy każdemu człowiekowi. Dotyczy to zadań wcześniej znanych, ale także tych z którymi AI nie miało dotychczas styczności. Sztuczna superinteligencja natomiast przewyższa inteligencję i możliwości ludzkiego mózgu.

Należy podkreślić, iż silna sztuczna inteligencja na ten moment jest jeszcze czysto teoretyczna i nie istnieje w rzeczywistości. Możemy jej doświadczyć jedynie w niektórych filmach z gatunku science fiction. Silna AI jest natomiast obiektem ciągłych rozważań, badań i testów. Jak pokazał rozwój technologiczny na przestrzeni wieków, dla naukowców nie ma rzeczy niemożliwych.

Co potrafi sztuczna inteligencja? – zastosowanie AI w praktyce

Sztuczna inteligencja znalazła obecnie szerokie zastosowanie i możemy spotkać ją niemalże wszędzie. Do najbardziej popularnych zastosowań AI należy:

  • obsługa klienta – na wielu stornach internetowych czy sklepach online dostępne są chatboty, które zastępują fizycznego asystenta i odpowiadają na najczęstsze pytania dotyczące np. wysyłki produktu, zwrotu, a nawet udzielają porad dotyczących fasonu czy rozmiaru.
  • wyszukiwanie w internecie – wyszukiwarki zbierają różne dane dostarczane przez użytkowników, w konsekwencji zapewniając trafniejsze wyniki wyszukiwania.
  • cyberbezpieczeństwo – AI pomaga na szeroką skalę w zwalczaniu cyberataków wykorzystując do tego celu ciągłe wprowadzanie danych, rozpoznawanie wzorców, a także śledzenie zaistniałych ataków.
  • autonomiczne samochody – posiadają czujniki, radary i kamery, dzięki którym są w stanie wykrywać sytuacje na drodze i optymalnie reagować na uczestników ruchu.
  • programy do rozpoznawania obiektów – są w stanie na podstawie fotografii rozpoznać różnego rodzaju przedmioty, budynki, zwierzęta czy miejsca, a następnie wyświetlić o nich podstawowe informacje.

Press ESC to close